Close
Skip to content

O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej w  Bieczu

logo-002

Warsztat Terapii Zajęciowej w Bieczu

działa od 27 grudnia 2006 r. Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”. Placówka obejmuje opieką 29 podopiecznych powyżej 18 roku życia, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane są od poniedziałku do piątku w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, ceramicznej, komputerowej, haftu i szycia, form użytkowych. Głównym celem placówki jest rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej. Zajęcia przygotowują do możliwie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnieni, a także poprawę kondycji psychicznej i ruchowej. Uczestnicy realizują indywidualne programy rehabilitacji dostosowane do możliwości uczestnika , zatwierdzone przez Radę Programową.

kartki świąteczne
aniołek
wtz
aniołek

Wyroby wykonywane na zajęciach terapeutycznych cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród lokalnej społeczności. Prace wystawiane są na kiermaszach i wystawach, a osiągnięte dochody przeznaczone są na wycieczki i imprezy integracyjne dla uczestników WTZ.

Formy pomocy terapeutycznej

Nasza kadra terapeutyczna

zdjęcie_A_Kolotyllo

Agnieszka Kołotyło

kierownik

woman

Marta Czech

pracownik gospodarczy

woman

Janina Śliwa

księgowa

woman

Barbara Kędzior

administracja

Paulina-Bal

Paulina Bal

terapeuta zajęciowy

Rafal-Bonisiak

Rafał Bonisiak

muzykoterapeuta

Agnieszka-Maciejowska

Agnieszka Maciejowska

terapeuta zajęciowy

Agnieszka Polak

Agnieszka Polak

terapeuta zajęciowy

Grażyna Janik

Grażyna Janik

Doradca zawodowy

Beata Puchajda

Beata Puchała

psycholog

woman

Barbara Pierz

terapeuta zajęciowy

renata-koziol

Renata Kozioł

fizjoterapeuta

woman

Agnieszka Knybel – Mierzwa

terapeuta zajęciowy

woman

Agnieszka Jędrzejowska

terapeuta zajęciowy

Skip to content