Close
Skip to content

Terapie

Warsztat Terapii Zajęciowej  w Bieczu

logo-002

Terapia logopedyczna

Głównym celem prowadzonych zajęć jest szeroko rozumiana poprawa komunikacji,
w tym doskonalenie wymowy, poprawa płynności i formy wypowiedzi, kształtowanie mowy czynnej i biernej, a także stymulowanie rozwoju psychofizycznego oraz kompensowanie stwierdzonych niedoborów rozwojowych

Praca terapeutyczna prowadzona jest głównie w formie zajęć indywidualnych, które umożliwiają dostosowanie wymagań, metod, środków dydaktycznych oraz organizację
i tempo pracy do możliwości psychofizycznych każdego uczestnika.

Ćwiczenia logopedyczne mają na celu również usprawnienie aparatu oddechowego,
motoryki oraz stymulację rozwoju słuchu fonemowego. Dużym powodzeniem wśród uczestników cieszą się zajęcia z logorytmiki.

Skip to content