Close
Skip to content

Terapie

Warsztat Terapii Zajęciowej  w Bieczu

logo-002

Muzykoterapia

Zajęcia z muzykoterapii w naszym warsztacie  prowadzone są zarówno dla grup jak i indywidualnych uczestników z wykorzystaniem muzyki i jej elementów (dźwięk, rytm, melodia i harmonia). W procesie tym, zajmujemy się rozwijaniem mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego potencjału.

Muzykoterapia na ogromny wpływ na psychikę człowieka. Zajęcia te mają na celu lepszą integrację interpersonalną, a w konsekwencji lepszą jakość życia. Nasze zajęcia wykorzystujemy jako metodę leczenia psychoterapeutycznego, skierowaną na potrzeby psychologiczne, posługując się przy tym specyficznym środkiem przekazu – muzyką w sposób receptywny i aktywny. Pozwala to, na uzyskiwanie efektów terapeutycznych w leczeniu nerwic, zaburzeń psychosomatycznych i schorzeń psychicznych.

Skip to content