Close
Skip to content

Terapie

Warsztat Terapii Zajęciowej  w Bieczu

logo-002

Terapia psychologiczna

Pomocą psychologiczną objęci są wszyscy uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zajęcia z psychologiem prowadzone są w formie indywidualnych konsultacji oraz spotkań grupowych.

Zajęcia indywidualne mają na celu opracowanie diagnozy funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego uczestników przy użyciu profesjonalnych testów i kwestionariuszy. Uczestnicy mają możliwość rozwijania samoświadomości oraz podzielenia się własnymi pomysłami i obserwacjami.

Indywidualna praca psychoterapeutyczna dotyczy rozwiązywania aktualnych problemów, sporów i dylematów uczestników, pomocy w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami czy wyeliminowaniu niepożądanych zachowań. Podopieczni poznają techniki zmniejszające stres, doskonalą strategie radzenia sobie z trudnościami, a także zdobywają umiejętność nawiązywania przyjaznych relacji.

Spotkania grupowe dotyczą rozwijania umiejętności społecznych oraz zdolności współpracy z innymi. Zajęcia te zawierają też elementy pracy psychosomatycznej.

Skip to content