Close
Skip to content

Terapie

Warsztat Terapii Zajęciowej  w Bieczu

logo-002

Biblioterapia

W Placówce prowadzona jest biblioterapia ogólnorozwojowa zwana wychowawczą. Wykorzystywane są głównie książki dydaktyczne i wyobrażeniowe. Zajęcia z biblioterapii łączą się w holistyczny proces terapeutyczny z innymi rodzajami terapii np. przez sztukę.

Należały do nich m.in.: terapia przez sztuki plastyczne, praca z ciałem, drama
i teatroterapia. Podczas epidemii wprowadzono formę terapii „ książka na telefon” przy udziale Biblioteki w Bieczu.

Skip to content