Close
Skip to content

Terapie

Warsztat Terapii Zajęciowej  w Bieczu

logo-002

Rehabilitacja ruchowa

Zajęcia w pracowni rehabilitacji odbywają się według ustalonego harmonogramu. Ze względu na różnorodność schorzeń podopiecznych zajęcia prowadzone są zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.

Dla podopiecznych Placówki opracowany jest indywidualny program, który mana celu:

  • usprawnienie narządu ruchu dotkniętego niepełnosprawnością,
  • poprawę równowagi i koordynacji ruchowej,
  • poprawę kondycji fizycznej (układ krążenia i oddechowy),
  • pracę z wadami postawy,
  • pracęnad osobami z nadwagą (zachęta do ćwiczeń fizycznych i dietetycznego odżywiania),
  • wyrabiania nawyku prawidłowej postawy,
  • poprawę szybkości reakcji psychoruchowej
Skip to content