Close
Skip to content

Terapie

Warsztat Terapii Zajęciowej  w Bieczu

logo-002

Poradnictwo zawodowe

Zajęcia w ramach rehabilitacji z doradztwa zawodowego prowadzone są poprzez konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe. Podczas konsultacji indywidualnych uczestnicy zapoznają się ze swoimi predyspozycjami zawodowymi.

Zajęcia grupowe mają na celu wypracowanie metod poszukiwania pracy, poznanie lokalnego rynku pracy, a także różnorodnych stanowisk pracy.

Na zajęciach integracyjnych uczestnicy ćwiczą budowanie zaufania w grupie, określają obszary zainteresowań, odkrywają swoje zdolności. Podczas terapii pracują nad umiejętnością wyznaczania celów, podejmowania właściwych decyzji życiowych oraz gromadzenia informacji o rynku pracy.

Uczestnicy objęci są formą aktywizacji ukierunkowaną na podjęcie praktyk zawodowych zewnętrznych i wewnętrznych. Praktyki wewnętrzne odbywają się na terenie Warsztatu. Należy do nich pielęgnowanie i podlewanie kwiatów, dbanie o higienę pomieszczeń sanitarnych oraz utworzenie i pielęgnowanie skalniaka. Praktyki wewnętrzne są pierwszym etapem przygotowującym uczestników do wyjścia na praktyki zewnętrzne.

Dzięki licznym wycieczkom zawodoznawczym, uczestnicy mają możliwość zobaczenia realnych stanowisk pracy i organizację w poszczególnych zakładach. Wycieczki przyczyniają się do wnikliwej analizy kwestii dotyczących podjęcia pracy, poznaniu problematyki zawodów i odpowiednio dopasowania osoby do zawodu.

Skip to content